Caddy
CATV
CC-DAC
CCIR
CCIR (IEC)
CCTV
CD
CD Synk
Centering
Chamber
Character generator
Chorus
Chroma
Chrominancesignal
Close-up
Coaxial cable
Colour corrector
Color bars
Comb filter
Compact Disc
Component video recording
Composite video recording
Crosstalk
CT-mottagare
CTI
CTV monitor
Cut
Cue
Cut
Cutter
>


Caddy

Caddy, en slags släde som används av bla
cd-spelare. Det är i släden som du lägger cd-skivan, som skall spelas upp. Det finns olika typer av slädar. Den vanligaste rymmer en cd skiva. Men det finns också slädar som rymmer 3, 4, 5 och 6 cd skivor. Och fungerar då som cd-växlare.


CATV (Cable television)

Kabel TV.


CC-DAC

(Continous Calibration Digital-to-Analouge Conversion)

Kallas också Bitcheck. Metod som används för att minimera kanal
distorsion för att optimera ljudkvaliteten.


CCIR

(Consultative Committee International Radio)

Internationella rådgivande radiokomittén (inom Internationella Teleunionen).


CCIR (IEC)

Tonkorrigeringskurva för bandspelare.


CCTV (Closed Circuit Television)

Sluten distribution av TV-program som inte utsänds via etermedia.


CD (Compact Disc)

Cd logo

Standard för digitalt ljud på skiva som Philips utvecklade under 1970-talet. En CD-skiva lagrar 75 minuter (max) med digitalt ljud eller annan icke-audio data, på en 12 centimeter i diameter optisk disk. Disken är gjord av plast, med ett lager av metall, och läses av reflekterat laser ljus. Det finns även en cd-singel som endast är 7.62 cm och används som singel. Informationen lagras i ett speciellt skakminne, ifall pickupen skulle spåra fel. En cd-rom skiva lagrar 650 megabyte, medans en cd-audio skiva lagrar 740 megabyte

CD disc


CD Synk

Metod för att synkronisera starten av en kassettinspelning med CD-skivans start. Kassetten startar några sekunder före CD:n, så att inspelninger börjar efter det blanka startbandet.


Centering

Justering av register i centrum av kamerans bild.


Chamber

Efterklangsrum.


Character generator

Textgenerator, en slags elektronisk skrivmaskin. Som används för att tex texta filmer, men den används också för att göra slut-texterna. Eller kort sagt all text som syns i en film är gjord i en textgenerator, eller genom ett
genlock.


Chorus

Ljudeffekt som erhålles genom att blanda orginalljudet med en tidsfördröjd signal av densamma. Tidsfördröjningen varierar kontinuerligt runt ca 15 ms.


Chroma (Chrominance)

Färgmättad och färgton.


Chromaniacesignal

Färginformationssignalen.


Close-up

Närbild. Kamerainställning tex från axlarna och uppåt.


Coaxial Cable (COAX)

Koaxial kabel, standard kabel med enkelledare som används inom många ”knutpunkter” inom video. Skärmad kabel med en inre ledare (centralt) omgiven av en skärm. Dimensioner och material som väljs för att ge en bestämd högfrekvensimpedans vid koppling mellan tex antenn och TV-mottagare.


Color bars (färgbalkar)

En serie färgbalkar som används som referens för ljusstyrka, kontrast, färgintensitet etc. Framställs vanligtvis på elektroniskt vis.


Colour corrector

En maskin som åstadkommer radikala färgförändringar i videobilden.


Combfilter

I signaler för färg-TV blandas signalerna för
luminans (svart & vitt) med signalerna för krominans (färg). Detta kan ge färgdistorision, som visar sig i irriterande moiréeffekter, tex när hallåan har en randig eller rutig klädsel. Combfiltret tar bort distorsionen, vilket ger en renare färgbild.


Component video recording

En metod för inspelning av färgbilder på videoband som sorterar den svart/vita signalen från
chroman.

Denna metod används hos Betacam, Betacam SP, DI och MII.


Composite video recording

En teknisk metod för inspelning av färgbilder på video band som sorterar den svart/vita signalen från
chroman.

Denna metod används bla hos 1″ C, DII och BVU.


Crosstalk

överhörning av audio eller videoinformation från ett bandspår till ett annat.


CT-mottagare

Färg TV mottagare (Color TeleVision)


CTI (Color Transient Improvement)

Förbättring av färgövergånger. Utan CTI tenderar kanter att smetas ut när färgerna rör sig i bilden. CTI tar bort denna utsuddning, vilket gör att färgade kanter förblir klara och skarpa.


CTV monitor

Färgmonitor utan kanalväljare. (som en dator monitor)


Cue

Medhörningskontroll på bandspelare för avlyssning under snabbspolning. Medhörningsystem i mixerbord kan benämnas Cue eller Foldback.


CUT

Ett fullständigt byte från en bild (eller ljud) till en annan. Detta var den första effekt som användes vid klippning/redigering och är ofta den mest effektiva.


Cutter (Tape Cutter)

Antimagnetisk bandkniv som monteras på vissa studiobandspelare.