Feedback: Skriv en kort rad till författaren, om vad du tycker om denna AudioVisuella ordlista. Se info under varför den har en enkel layout.

Följande personer har skickat feedback:

Magnus Lange, Stockholms Estetiska Gymnasium