EBU
Echosend
Editing
Edlit-list
Effekt
EFP
Eko
Ekokammare
Elektroakustik
Elektronic Shock Protection
Elektronisk reverb
Elektrostatisk mikrofon
ENG
Erase
Erase Head
ESI
ESP
Equalizer
Expander
Eurokontakt
European Broadcast Union


EBU (European Broadcast Union)

En sammanslutning av europeiska film och TV-bolag. Teknikerna har utarbetat en europeisk standard för den tidskod som används (25
frames per sekund).

Denna kod benämns ofta EBU.


Echosend

Ekotappning.


Editing

Editering eller redigering, processen att sammanställa sekvenser från ett orginal (master) band till ett färdigt program.


Edit-list

Klipplista som innehåller tider för in- och utgångar med tidsangivelser, bandnummer,
splitljud, övertoning och eventuella wipes etc.


Effekt

Ineffekten i förstärkare är den effekt som åtgår för att driva förstärkaren och får ej förväxlas med insignalens effekt, som vanligen är i storleksordningen miljondels W (µ W). Uteffekten är den förstärkta insignalens utgångseffekt, vilken anges i W för monoförstärkare och 2x… för stereoförstärkare, där effekten är lika stor i vardera kanalen. Uteffekten kan anges i sinus-, musik- och toppeffekt där sinuseffekten utgör det lägsta värdet (det som förstärkaren kan avge under minst 10 minuter med
vitt brus).

Musikeffekten kan variera mellan sinuseffekten och toppeffekten i olika förstärkarkonstruktioner samt anses vara den effekt förstärkaren momentant kan avge utan klippning. För musikeffekt saknas entydiga definitioner.

Toppeffekten utgör dubbla sinuseffekten. I annonser och reklambroschyrer utlämnas ofta uppgiften om vilket slags effekt som avses. Ibland förekommer även att man slår samman effekt för båda kanalerna i en stereoförstärkare och beräknar toppeffekten, varvid man uppnår ett fyrdubbelt högre värde än sinuseffekten. Detta beräkningssystem används framförallt i USA.

Enhet: Watt


EFP (Electronic Field Production)

Elektronisk inspelning utomhus (on location), motsats till studioinspelningar.

Videoversion av traditionell filminspelning.


Eko

Tidsfördröjd (80 ms och uppåt) ljudsignal som uppfattas som en eller flera repetitioner.


Ekokammare

Man kan använda ett rums naturliga efterklang genom att placera en högtalare och en eller flera mikrofoner i rummet.

Ekotappning på mixern kopplas då via ett slutsteg till Högtalaren. Efterklangen i rummet tas upp med mikrofon, dvs ekoreturen blir helt enkelt en (eller ett par) mikrofonsignaler. Rymdklangen blir beroende av rummets karaktär, dvs ett stort rum med hårda väggar ger lång efterklang, ett badrum ”låter badrum” osv. Till stora studioanläggningar byggs ofta ett eller flera speciella ekorum.


Elekroakustik

Den del av tekniken som sysslar med omvandling av elektriska svängningar till ljud och omvänt.


Elektrostatisk mikrofon

(dvs kondensator och elektretmikrofoner)

I professionell ljudteknik används mycket ofta kondensator mikrofoner. De fungerar så, att membranet utgör en aktiv del i en kondensator. Då membranet rör sig kommer växelströms motståndet att variera med ljudtrycksförändringarna.

Ljudet omvandlas alltså på elektrisk väg till spännings variationer (signaler). Här krävs en separat strömförsörjning (phantom power). Elektretmikrofonen arbetar enligt en liknande princip.


Elektronisk reverb

Effektapparat för att simulera rumsklang med.


ENG (Electronic News Gathering)

  • Elektronisk inspelning av nyhetsmaterial.
  • Nyhetsreportage med videoutrustning.


Image Enhancer

Detaljförstärkare. En elektronisk krets som gör bilden skarpare. Kan vara både horisontell och vertikal.


Equalizer

Equalizer är en förfinad benämning på tonkontroll eller filter. Den används för att justera klangfärgen på de ljud som spelas in. Equalizer finns inbyggd i de flesta mixers. Extra enheter finns att koppla till då man behöver ännu större möjligheter att förändra klangen. Den enklaste typen av EQ består av en bas- och en diskantkontroll. Med dessa kan man öka respektive minska diskanten och/eller basen av ett ljud. Höjs diskanten något tex på en gitarr blir ljudet vassare, vilket gör att man lättare kan skilja det ljudet från de övriga. En något mer avanserad EQ får vi genom att komplettera med en tonkontroll för mellanregistret. Denna brukar i allmänhet vara ”svepbar” (parametrisk).

Detta innebär att tonkontrollen för bara mellanregistret består av två rattar. Den ena reglerar ökning respektive minskning av mellanregistret. Den andra reglerar steglöst eller i fasta steg den frekvens i mellanregistret som filtret påverkar mest. Denna typ av EQ med en diskantkontroll (för ökning resp minskning runt ca 10 000 Hz), en svepbar mellanregisterkontroll (ökning resp minskning från ca 500 – 5000 Hz) och en baskontroll (ökning resp minskning runt 100 Hz) används ofta på mixers avsedda för live mixning, heminspelning och i demostudios.

I professionella mixers är ofta alla tre registren svepbara (bas-mellan-diskant). Dessa brukar också ha en kontroll för att skära bort låg bas (högpassfilter) resp hög diskant (lågpassfilter). En brytare som kopplar in/ur hela EQ används ofta för att kontrollera orginalljudet utan att EQ:ns inställning ändras.

Av lösa enheter är de vanligaste modellerna parametrisk resp grafisk EQ. Den parametriska EQ brukar ha två till fem svepbara filter och ofta också möjlighet att påverka filtrens branthet, dvs hur brett frekvensområde varje filter påverkar.

En grafisk EQ är inte svepbar utan har istället ett större antal filter (10-64 st) med fasta frekvenser.


Erase

Radera.


Erase head (raderhuvud)

Ett magnethuvud som readerar elektronisk information på ett band. Om raderingshuvudet är trasigt eller sitter i fel vinkel så raderas inte det som fanns på bandet sedan tidigare. Då kan man höra både det nyinspelade och de tidigare inspelade samtidigt.


ESI (Enhanced System Intelligence) Bus.

Anslutningssystem för att överföra kontrollsignaler mellan HiFi komponenter för att de ska interagera intelligent med varandra. Resultatet för användaren blir enkel hantering med gå knapptryckningar.


Electronic Shock Protection

Elektronisk skakskydd som bygger på digital lagring av musik i ett buffertminne. När
CD:n startas, spelas den med dubbel hastighet tills minnet är fullt. Musiken återges givetvis hela tiden med rätt hastighet. Om laserpickupen skakas så att den tappar spåret, hinner den hitta tillbaka innan musiken är slut i buffertminnet. Därför orsakar inte ens ett kraftigt gupp någon störning i musiken.

Se även skakminne


Expander

Elektronisk apparat för att öka
dynamiken hos en ljudsignal.