Gain
Generation
Genlock
Grafisk – parametrisk EQ
Gravering
Grundton


Gain

Ökning, förstärkning, vinst.


Generation

Kopia av ett videoband. Ju fler generationer av ett videoband, desto sämre kvalitet. För att kunna fixa flertalet kopior av ett band, anväder man ett
mastertape.


Genlock

Kommer från engelskans GENerator Lock, en apparat som blandar in datorgrafik i en videosignal.

Fastlåsning av en eller flera signalkällors synkroniseringsgeneratorer till en huvudsynkroniseringskälla, tex en VTR till en SEG.

Eller att koppla ett genlock till en dator för att tex mixa ihop videobilden med datorbilden, eller delar utav den.


Gravering

Ett led i överförningen av ljudet från tonband till grammofonskiva.


Grundton

Den ton efter vilken en tonart eller ackord har sitt namn.

Första och sista (åttonde) tonen i varje tonarts skala.