DAB
DAC
DAT
DAW
dB
Dbx
DC
DCC
Dead
dB
De-esser
Definition
Defluxer
Degaussing
Delay
Delningsfilter
Delningsfrekvenz
Demagnetization
Demodulator
Demotape
Desk
Di-box
DI & DII
Digital Scan
Digital 8
Digital Video Broadcasting
DVD-Audio
Digital Teater System
Direct Record
Disc
Dimmer
DIN
Direkttappning
Dissolve
Distorsion
Digital Video
Dolby
Dolby Digital
Dolby Prologic
Dolly
Dopplereffekten
DQR
Drop out
Drop-out compensator
DSS link
DTS
Dub
Dubbing
DVB
DVD
DVD Video filsystem
Dynamik
Dynamic Contrast
Dynamiska mikrofoner


DAB (Digital Audio Broadcast)

Dab logo

Ett sätt att sända digital radio, kräver speciell mottagare. Eftersom den är digital, så ger den ljud av
CD-kvalitet.


DAC (D/A, Digital-to-Analog Converter)

En elektronisk komponent som konverterar digitala till analoga signaler, som sedan kan bli förstärkta och skickas till högtalarna. DACen är den sista länken i den digitala kedjan av signal bearbetning.


DAT (Digital Audio Tape)

Standard för digitala kassettbandspelare, med roterande huvud liknande som används i en videobandspelare. En datbandspelare kan lagra olika mycket data. Men de mest vanliga datbanden ligger på 1 gigabyte.


DAW (Digital Audio Workstation)

En av flera mjuk/hårdvaru system som använder en dator som grund för att skapa, editera, lagra eller spela upp digitalt ljud. Allt lagras på datorns hårddisk.


Decibel

En logaritmisk måttenhet får ljudupptagning och återgivning, uppkallad efter Alexander Graham Bell (1847-1922).

Våra öron blir mindre känsliga om intensitenten ökar. 1 dB är en liten ökning i volym, 3 dB är en stor ökning av volymen och omkring 10 dB är en fördubbling av volymen.

Angivelse av förhållandet mellan två storenheter, tex mellan två ljudnivåer.

Enhet: dB

 • 0 dB är gränsen för hörandet och 130 dB är gränsen för smärta.
 • Viskning ca 15-25 dB
 • ”Tyst” backgrund ca 35 dB
 • Normal ljudnivå hemma eller på kontoret: 40-60 dB
 • Normal samtalston 65-70 dB
 • Orkester klimax 105 dB
 • Rockmusik live (konsert) 120 dB+
 • Jetmotor 140-180 dB


Dbx

Vanligt brusreduceringssystem som arbetar efter principen kompression – expansion.


DC (Direct Current)

Likström, en elektrisk ström som inte växlar polaritet.


DCC (Digital Compact Cassette)

Dcc logo

En audioteknik, utvecklad av
Philips och Matsushita, som låter dig göra perfekta digitala inspelningar med lika hög ljudkvalitet som CD-skivan. En DCC spelare, kan spela upp & spela in digitala kassetter, liksom vanliga analoga kassetter.

Dcc kassetten (en 60 minuters) lagrar 175 megabyte.

Den är numer nedlagt, eftersom det har kommit andra liknande system, med bättre kvalitet.


Dead

Död, används ofta då det är spänningslöst.


De-esser

Diskantbegränsande apparat, som aktiveras då en förinställd nivå hos diskantenergin i programsignalen överskrids. Det är ofta en snabb
limiter med diskanthöjning i sin kontrollsignal, dvs den är känsligare för diskant.


Definition

Definition, anger graden av skärpa i bilden, dvs upplösningen.


Defluxer

Avmagnitiseringsapparat.


Degaussing

Avmagnitisering.


Delay

Tidsfördröjning.


Delningsfrekvens

Anger vid vilken frekvens ljudet delas mellan de olika elementen i ett högtalarsystem.


Demagnetization

Avmagnitisering.


Demodulator

Elektronisk anordning för återförvandling av en radiosignal till ett hörbart ljud.


Demotape

Inspelat band som presenterar musiker och/eller matriel.

Man skickar ett Demotape till en skivproducent, som lyssnar igenom bandet för ett eventuellt skiv-kontrakt.


Desk

(Mixer-)bord


DI & DII

System för inspelning av digitala videosignaler. Med dessa system kan man arbeta med flera generationer utan att kvaliten på signalen försämras. Detta tack vare att bilden inte blir kopierad, utan istället återskapad (regenererad).

DI är Component och DII är Composit.


Digital Scan

Eliminerar linjeflimmer i TV-bilden, de störande vibrationerna i de horisontella bildlinjerna försvinner.


Digital 8

Digital 8 introducerades 1999 av
Sony. Det används idag endast av Sony och Hitachi

Ett digitalt video format, som spelar in bild och ljud digitalt, med en hög kvaltet på kassetter. Kan även spela in digitalt på vanliga Video 8 eller Hi8 band.

Upplösning: 500 Linjer
Signalstandard: 4:2:0
Fysisk bandbredd: 8 mm
Bandstorlek: 94x61x14 mm

Direct Record

Men en knapptryckning på fjärrkontrollen så spelar du omedelbart in det som du ser på TV-bilden.

Videobandspelaren hittar automatiskt den kanal som du tittar på.


Dimmer

Steglös varierbar kontroll för starkström.


DIN

Förkortning för Deutsches Institute für Normung, tysk industristandard. Tillämpas även i Sverige för definition av prestanda på olika HiFi-enheter såsom skivspelare, bandspelare, mikrofoner, förstärkare, högtalare mm.

DIN-normerna specificerar minimi-prestanda. Vissa kontakttyper kallas också DIN-kontakter just för att de standardiserats av DIN


Direkttappning

Signal som överförs direkt från ett instrument till mixerbordet.


Disc

En rund skiva, så som en: (Grammofon)skiva, LP-skiva, CD-skiva.


Dissolve

övertoning från en bild till en annan.


Distorsion

Förvrängning av färgen eller ljudet vid överförning.


Digital Video (DV)

Ett digitalt videoformat, som kommit kraftigt under de senaste åren.Spelar in bild och ljud digitalt med väldigt hög kvalitet på kassetter, jämförbart med Betacam SP
Upplösning: 500 Linjer
Signalstandard: 4:2:0
Samplingsfrekvens: 13,5 Mhz
Komprimering: 5:1
Kvantisering: 8-bit
Fysisk bandbredd: 1/4" (6,35 mm)
Färg: 8 bitar
Spårbredd: 0,01 mm

Dolby

Dolby logo

Olika typer av brusreduceringssystem (Dolby A, B och C).

System för brusreducering i kassettdäck, utecklas av Dolby Laboratories. Dolby B ger upp till 10 dB brusreducering och påverkar endast höga frekvenser. Dolby C ger upp till 20 dB brusreducering, och påverkar såväl höga frekvenser som mellanfrekvenser.


Dolby Digital

Dolby logo

Ett fem-kanaligt system som innefattar: vänster, centrerad, höger samt även en höger och en vänster bakre kanal.

I slutet av 1980-talet antog Dolby Laboratories utmaningen att få digitalt ljud till 35mm film. För att behålla det analoga ljudspåretm så all film kunde spelas upp i alla biografer, så placerade de ett seoarat digitalt optiskt ljudspår emellan filmspåren på ena sidan av filmen.

Med det nya spåret fick man 5.1 kanaler, vilket filmindustrin kommit fram till för att tillfredställa kraven på en biovisning.

Eftersom utrymmet för det nya ljudspåret var begränsat, så utvecklade Dolby ett nytt sätt för kodning av digitala ljudspår, som gör det möjligt att förvara digitalt ljud på mindre utrymme än vanligt stereoljud.

Dolby Digital utvecklades från början till HDTV-systemet i USA. När arbetet med systemet gick framåt, så blev filmindustrin intresserad. Första gången Dolby Digital användes var 1992 på en biograf. All behandling av ljudet sker digitalt.

Till skillnad från Dolby Prologic, där den bakre kanalerna är begränsade till mellan 100-7000 Hz, så är Dolby Digital specifierad för den fulla frekvensen (20-20KHz). AC3 standarden har också en separat subwoofer kanal för de lägsta frekvenserna.


Dolby Prologic

Dolbyprologic logo

Ett fyr-kanaligt system som innefattar: vänster, centerad, höger och en bakre kanal. (Den bakre kananlen är oftast kopplad till två högtalare). Den bakre kanalen är begränsad till mellan 100-7000
Hz

DolbyPrologic är en två stegs kodning/avkodnigs process för både in och avspelning. När ett Dolby Surround ljudspår är producerat. Dvs fyra kanaler av ljudinformation (vänster, höger, center och surround), så kodas den om till två ljudspår med hjälp av utrusning ifrå Dolby Laboratories. Dessa två spår läggs sedan på tex videoband, dvd-film eller tv-sändning för att komma hem till dig, där de avkodas för att få surroundljud.

Om du lyssnar på Dolby Surround utan en speciell avkodare, så låter det precis som vanligt stereoljud.


Dolly

En dolly är en liten hjulförsedd vagn avsedd att placera en filmkamera eller videokamera på. Vagnen kan antingen gå på räls eller vara försedd med mjuka hjul av gummi. Vagnen gör det möjligt att förflytta kameran under pågående inspelning för att göra en så kallad åkning och / eller följning, utan att bilden blir skakig.

Dolly på räls


Dopplereffekten

Efter den österrikiske fysikern och matematikern Christian Doppler (1803-1853).

Den skenbara förändring i vågrörelsens frekvens som uppstår när en ljud- eller ljuskälla närmar eller avlägsnar sig frän observatören.

Uppstår när avst&atring;ndet till ljudkällan minskar, varvid man får intryck av att tonhöjden ökar. När ljudkällan avlägsnar sig uppstår det motsatta förhållandet. Jämför med sirenerna på ett utryckningsfordon.


DQR

Digital Quarlty Reception (DQR), Digital signalbehandling av radiosignaler som tar bort
interferencestörningar från närliggande frekvenser


Drop out

Korta bortfall orsakade av exempelvis dammpartiklar, defekter eller dåliga skarvar i bandets magnetiska skickt.

Bildbortfall


Drop-out compensator

Kompensator för bildbortfall, en elektronisk krets som reparerar en defekt bildsignal.


DSS Link (Digital Speaker System)

Digitalt högtalarsystem. En kedja av koaxialkablar som bär både audiosignalen och kontrollsignaler, så som volym och ton.


DTS (Digital Teater System)

Digital Teater System, detta system är utvecklat för biografer, men kommer allt mer på
dvd.

DTS har 5.1 kanaler, men eftersom datamängden inte reduceras lika mycket genom packning som den gör i Dolby Digital, så blir ljudet mer omfångsrikt. Systemet kräver en dekoder.

DTS är ett kodning/avkodnings system som levererar sex kanaler (5.1) med bästa kvalitet, 20-bitars ljud. I kodningsprocessen, så krypterar DTS algoritmen 6st 20-bits digital ljudinformation till samma utrymme som tidigare användes för två 16-bitars pcm ljudkanaler.

Sedan under uppspelning så rekonstruerar DTS dekodern de original 6 kanalerna med 20-bitars digital ljud.


Dub

I studiosammanhang kallas inspelning av samma ljudinformation på ytterligare en kanal för dub eller dubbning. även att tillföra ljud till film eller video.


Dubbing

Masskopiering av ett videoband eller inspelning av ny audioinformation på videobandet.


DVB (Digital Video Broadcasting)

Digital Video Broadcasting (DVB) är den standarden som digital tv sänder i. Finns i olika standarder:
DVB-T (T står för terrester, dvs marksänd).
DVB-C (C står för cabel, dvs kabel-tv).
DVB-S (S står för satellite, dvs satelit-tv)
DVB-SI (SI står för specification for Service Information)
DVB-CI (CI står för Common Interface for conditional access) 

DVB standarden är framtagen av
EBU I DVB standarden används bildformatet Mpeg2, medans ljudet kodas i Mpeg1, layer II.


DVD

DVD Logo

DVD står för antingen Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc (anledningen till namnbytet är att den inte bara går att använda för video, utan även för musik och lagringsmedia för data)

En relativt ny standard som sägs att ha bättre kvalitet än laser diskar för video och bättre än CD kvalitet för ljud. På en skiva som är lika stor som en vanlig CD-skiva (12 cm). Kräver speciella spelare, eftersom den använder sig utav komprimerings teknik. Verkar kunna bli en stor konkurrent till Laser disk och CD, men eftersom man inte har kunnat enas om någon standard. Och många inte vågar satsa riktigt på den, så dröjer det nog ett tag ännu innan den kommer att slå fullt igenom.

Under år 2001 har dvd-filmerna blivit allt populärare. Försäljningen av både dvd-spelare och filmer har ökat dramatiskt. Faktum är att dvd-filmer säljer nästan mer än vanliga vhs-filmer.

En DVD skiva är egentligen två 0,6 mm skivor som är sammanfogade, medans en musik cd är en 1,2 mm enkelsidig skiva. Denna struktur ger DVDn mer fördelar såsom mer mekanisk stabilitet, större lagringskapacitet, och står emot mera värme och fukt än en vanlig CD. DVD skivor använder mindre "gropar" och är tracken ligger tätare än en vanlig CD, vilket resulterar i mycket ökad lagringskapacitet. Spelarna använder kortare våglängd än vanliga CD spelare (635 till 650 nm för DVD spelarna jämfört med 780nm för CD lasrar). DVD standarden tillåter en till fyra informations lager på samma skiva: från en enkelsidig/enkelt lager skiva med 4,7 gigabytes kapacitet (DVD-5) till en dubbelsidig/dubbelt lager skiva med 17 gigabytes kapacitet (DVD-18). Detta innebär att antalet lager styr hur många gånger mer en DVD skiva rymmer jämfört med en vanlig skiva (mellan 7 och 25 gånger) De flesta spelarna klarar av att läsa både Pal och NTSC, detta är att rekomendera.

Tekniska specifikationer:

 • Upplösning horizontell: 480 linjer
 • Multiformat, både 16/9 och 4/3 format
 • Speltid för film upp till 472 minuter
 • Stöd för textning på upp till 32 språk
 • Stöd för upp till 8 olika ljudspår
 • Stöder Dolby Digital (AC3) ljud / 5.1 multichannel
 • Stöder DTS
 • PCM, vanligt digitalt linjärt ljud.
 • MPEG-1 och MPEG-2
 • DVD spelarna/filmerna är oftast regions beroende.
De flesta dvd-spelare kan dessutom spela upp VCD och SVCD filmer, och att de klarar av att spela både cd-r och cd-rw skivor. Många spelare har även andra funktioner, så som MP3 uppspelning och speciella kareoke funktioner.


DVD-Audio

DVD-Audio eller som den ibland kallas DVD-A är ett separat format ifrån DVD-Video. Det är ett format som är speciellt designat för att framhäva ljud i stereo eller flerkanaligt surround ljud i ett brett spektrum. Till skillnad ifrån en vanligt cd så kan en DVD-audio innehålla en begränsad mängd video, som kan användas för att visa text, så som texter och noter. DVD-Audio kan vara spelas i DVD spelare med DVD-Audio support. (De flesta DVD spelare stöder inte detta format). DVD-Audio tävlar tillsammans med SACD som den nya ljud standarden


DVD Video filsystem

DVD Video filsystem "VIDEO_TS" 

Ett nytt filsystem valdes för DVD video vilket hanterar både läs och skriv versioner. Filsystemet bygger på UDF filsystemet 1.02 och kallas micro UDF (M-UDF). De kännetecknande egenskaperna om UDF är: - säker fil utbyte - System & Tillverkar oberoende - Skriv & enbart läs media - Baserad på ISO 13346 DVD-Video skivor använder enbart UDF (inte ISO 9660) med all behövlig data specifiserad av UDF och ISO 13346 för att fungerar även i datorer. DVD-Video filerna får inte vara större än 1GB i storlek och måste vara inspelade i ett svep (Single session), Den första katalogen på disken måste vara VIDEO_TS katalogen och innehålla alla filerna. Alla filnamn måste vara i 8.3 formatet. Huvudkatalog - ------------------------------------------ - - - VIDEO_TS AUDIO_TS Videofiler för Ljudfiler för Filer för andra DVD-video skivor DVD-Ljudskivor applicationer. Tex extramaterial för enbart datorer.


Dynamik

Med dynamik menas förhållandet mellan den starkaste och den svagaste signal, som apparaten kan återge. Dynamik anges i
dB.

Dynamiken kan begränsas bla av bruset för svaga signaler och distorsion för starka signaler.


Dynamic Contrast

Gör så att bilden alltid har optimal kontrast. Den analyserar bilden 25 gånger per sekund, och optimerar direkt kontrasten i de delar av bilden där det behövs. Mörka scener blir tydligare och "överexponerade" bilder blir mörkare. Innovation av
Philips.


Dynamiska mikrofoner

Den dynamiska mikrofonens arbetssätt liknar högtalaren fast omvänt. Membranet är förbundet med den i magnetfältet rörliga spolen. Det bildas ström i spollindningen då membranet rör sig.