Ett mycket stort tack till Erik Zalitis, utan din hjälp hade mycket information i denna ordlista varit inkomplett. Och ett tack för att du också lägger upp den på nätet, och uppmuntrar mig att fortsätta att uppdatera denna. Och även för del av namnet på: denna nya guide. Tack också till: Ingmar Lindqvist för hjälpen med förklaring av översampling.

Mycket av informationen i denna ordlista kommer också från: Inspelnings Teknik Ljud/Ljus/Bild från TBV. Tekniska data över bla upptäckare/skapare från Prismas Lexikon. Radioteknik 1 och 2 av John Schröder

Alla varumärken tillhör respektive firma