B + W
Backup
Baffel
Bakgrund
BDA
Bandbredd
Bandbrus
Bandeko
Bandhastighet
Bandmikrofon
Bandtyp
Basfilter
Basreflexhögtalare
Beam splitter prism
Beats per minute
Betacam
Betamax
Bias
Bit
Bitstream
Black
Bildmixer
Black level
Black set
Blu-ray Disc Association
Black Stretch
Blank Skip
Blanking
Blu-Ray
Blue Screen
BNC-kontakt
Boost
bpm
Broadcast quality
Brum
Brus
Brusreduktion
BVU
Burst
Bärfrekvens
Bärvåg


B+W (Black and White)

Svart/Vitt


Backup

Backup – Säkerhetskopia.

Att ta en kopia på materialet, kan sparas på olika media. Band, cd, dvd, med flera medium.

Att ta en backup eller säkerhets kopia kan vara nog så viktigt, även för den som håller på med datorer. Det fick i alla fall författaren erfara efter en hård-disk krash.


Baffel

Högtalarfront eller lös ljudskärm som gör att ljudvågorna hindras från att motverka varandra.


Bakgrund

Med bakgrund menas alla instrument som återstår i ett musikstycke då sången resp melodistämman tagits bort. Bara bakgrunds musiken kvarstår.

Den del av videokälla som en annan videokälla är låst till.


Bandbrus

Den brusnivå som ett ljudband har när man spelar in utan någon insignal.


Bandeko

Bandeko är i princip en förenklad bandspelare med flera tonhuvuden, där magnetbandet brukar vara en kort slinga.

För rena ekoeffekter fungerar dessa apparater bra, men kontrollera först att inte bruset har för hög nivå i de billigaste modellerna.

En vanlig 3-huvudsbandspelare fungerar utmärkt som bandeko efter några enkla inkopplingar. Idén är att låta lite av utsignalen från avspelningshuvudet gå tillbaka till inspelningshuvudet. Hastigheten på bandspelaren bestämmer ekots tidfördröjning. Vissa bandspelare kan man enkelt bygga om för steglös hastighetsfördröjning, vilket passar mycket bra för detta endamål (dvs steglös repeathastighet hos ekot).


Bandhastighet

Den hastighet med vilken tonbandet för förbi magnethuvuderna. Enligt internationell standard rekomenderas följande hastigheter:

76,2 cm/sek (30 tum/sek) – endast på professionella bandspelare.

38,1 cm/sek (15 tum/sek) – på professionella och några mycket avanserade hembandspelare.

19,05 cm/sek (7½ tum/sek) – den normalt högsta hastigheten på hembandspelare.

9,5 cm/sek (3¾ tum/sek) – hembandspelare.

4,75 cm/sek (1 7/8 tum/sek) – hembandspelare och kassettspelare.


Bandmikrofon

Är ett specialutförande av
dynamiska mikrofoner med bandformat membran. Bandmikrofonen har vanligen åttakaraktäristik. Ger ofta god ljud-kvalitet, men kräver varsam behandling (inga stötar, ingen fukt eller blåst)


Bandtyp

Varje bandspelare injusteras för en bandtyp. Bandtillverkaren ger rekomendationer för trimning av
bias samt utstyrningsnivåer.


Basfilter (Low Cut)

Filter som tar bort låga frekvenser.


Beam splitter prism

Stråldelande prisma

En prisma (ett magnetiskt påverkat föremål) som används i videokameror för att skilja de gröna, blå och röda våglängderna åt.


Betacam

Broadcast ½”: Videoband och maskiner utvecklade av
Sony.

Används av de flesta större videobolag, bland annat för den bättre kvaliten.


Betamax

Produktnamn för
Sony ½” VCR. VHS blev standard istället för Betamax, trots både bättre bild och ljud.

Bandhastighet: 2cm/sek


Bildmixer

En bildmixer samlar de olika videosignalerna (bandmaskiner, kameror, paintbox, textgenerator, effektgenerator) och gör det möjligt att skifta mellan dessa antingen med
cut, mix eller wipes.

En bildmixer kan skapa en bild i flera lager. Ju fler lager som behövs desto mer avanserad bildmixer krävs.


Black

Horisontell (vågrät) och vertikal (lodrät) synkronoiseringsinformation utan bildinformation.


Black level (svart nivå)

Anger lägsta signalnivå (ljusbehov) som krävs för att återge bildens mörkaste del.


Black set

Justering/aktivering av kamera för korrekt återgivning av svart.


Blu-ray Disc Association (BDA)

Blu-ray Disc Association (BDA) består av Matsushita (Panasonic), Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp, Samsung och Sony…

Den 19 februari 2002, gick dessa företag ut med att de var utvecklare av Blu-ray disk och ändrade då namn till Blu-ray Disc Association (BDA). Tidigare kallades de NP Inffotech. Namnbytet var också till för att locka flera företag till deras utveckling.

Några andra företag som stödjer utvecklingen av Blu-ray är:

Apple, Dell, Hewlett Packard, TDK, The Walt Disney Company,Twentieth Century Fox, Warner Bros och Universial Music Group.

Förtillfället är det med än 250 medlemmar som stödjer detta projekt.


Black Stretch

Black Stretch gör på elektronisk väg de mörka delarna av bilden riktigt svarta. Detta förbättrar väsentligt skillnaden mellan de ljusaste vita och de mörkaste svarta delarna av bilden, vilket ger ett extra stort intryck av kontrast och en enastående bild.


Blu-ray

Blu-Ray

Blue-ray är ett format för digital lagring av stora mägder data, inklusive högupplöst film och spel. Bildades 2002 av
Blu-rayd Disc Association (BDA) En Blu-ray skiva (också kallad BD) är en optisk skiva med hög täthet, för att lagring av digital data, och även hög kvalitets video. Namnet Blu-ray kommer ifrån färgen (blå-violett) på lasern som används för att läsa denna skiva. Eftersom den har en kortare våglängd (405 nm), så kan man spara mera data på en Blu-ray skiva, än på en vanlig dvd skiva, vilken använder en röd 650 nm laser.

En enkelsidig Blu-ray skiva kan lagra 25 GB data, vilet är mer än fem gånger mera än en enkelsidig dvd som klagrar 4.7 GB. En ”dual layer” Blu-ray skiva kan lagra 50 Gb med data, vilket är nästan 6 gånger mera än en dual layer DVD som lagrar 8.5 GB.. Teknisk information * Ca 9 timmar med hög kvalitets video kan lagras på en 50 GB skiva. * Ca 23 timmar med standard kvalitets video kan lagras på en 50 GB skiva * I genomsnitt, så kan en enkelsidig skiva lagra 135 minuter högkvalitets film med ytterligare utrymme för 120 minuters bonusmaterial i standard kvalite. En dual layer skiva kan lagra 180 minuters högkvalitets film och 9 timmar bonusmaterial med standard kvalitet. ——————————————– – Storlek – Enkelsidig – Dubbelsidig – ——————————————– – 12cm enkel – 25 GB – 50 GB – – 12cm dubbel – 50 GB – 100 GB – – 8cm enkel – 7.8 GB – 15.6 GB – – 8cm dubbel – 15.6 GB – 31.2 GB – ——————————————– Regions koder Blu-ray har andra regionskoder än vanlig dvd.

Blu-Ray regioner

A/1 Norra, centrala och syd america, Japan, Nordkorea, Sydkorea, Taiwan, Hong Kong och Sydöstra asien B/2 Europa, Grönland, Frankrike, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zealand C/3 Indien, Neapel, Kina, Pakistan, Ryssland, centrala och södra Asien


Blue Screen

Skådespelaren filmas mot en blå bakgrund, som senare kan ersättas av antingen en dator-genererad animation eller annan filmsekvens.


Blanking

TV-rörets elektronstråle avsöker bildskärmen i en rörelse från översta vänstra hörnet till nedersta högra hörnet och skapar en bild som består av 625 linjer (PAL-system, se
PAL).

Den tid det tar att för elektronstrålen röra sig från nedersta högra hörnet till översta vänstra hörnet för att starta en ny bild kallas ”blanking”.


BNC-Kontakt

En bajonett-låsnings kontakt för koaxial kablar, används för att koppla in intrument, samt även om man vill koppla ihop digitala enheter.

Vad BNC egentligen står för debatteras ofta.

  • Det finns en ”N-kontakt” som liknar BNC-kontakten, fast större
  • Neill Concelman är angiven som uppfinnare till BNC-kontakten
  • Det liknar en bajonett
  • Många menar att US Navy namngav den under andra världskriget för komunikation
  • Eftersom det är diskussioner om vem som är upphovsman så finns det flera olika namn som BNC kan tänkas vara förkortning av.
  • Bayonet Neill Concelman
  • Baby N-Connector
  • BayoNetConnector
  • Bayonet Navel Connector


Basreflexhögtalare

Har en bestämd lådvolym och en öppning där högtalarelementets bakstrålning leds ut, så att ljudvågorna från elementets fram- och baksidor samverkar. Basreflexhögtalare har betydligt högre verkningsgrad än kompakthögtalare.


Bias

En högfrekvent hjälpsignal som används att förbättra inspelnings egenskaperna på bandspelarens tonhuvud.


Bit (Binary digit)

Binär siffra, en etta eller en nolla. Det binära talsystemet bygger på basen 2. Används även i datorsammanhang.


Bitstream

I bandspelardäck är detta den allra mest exakta metoden för digital till analog omvandling bit för bit.


Blank Skip

Snabbspolar bandet automatiskt förbi oinspelade avsnitt.


Boost

Höja, hjälpa, förstärka signalen.


BPM (Beats Per Minute)

Anger tempot, dvs antalet taktslag per minut i en låt.


Broadcast quality

Ett uttryck som beskriver videosignalens tekniska kvalitet och som är fastställd av TV-stationerna.


Brum

Lågfrekventa störningar, tex från nätverksfrekvensten 50
Hz och dess övertoner. Brum kan härröra från en dåligt skärmad nättransformator, men kan även orsakas av slarvigt eller felaktigt utförda signalsladdskopplingar.


Brus

Oregelbunden störning av icke bestämd frekvens.


Brusreduktion

Anordning för att minska bandbrus. Bygger oftast på principen kompression – expansion


Burst

Elektrisk puls i videosignalen som används för avkodning av videosignalerna.


BVU

(Broadcast Version U-Matic)

Sony U-matic ¾” VCR High Band version.


Bärvåg/Bärfrekvens

En högfrekvent elektromagnetisk våg som moduleras av lågfrekventa svängningar.