2001

(2001-09-27) Fel rättat
Tack till Johannes som hittade ett fel på beskrivningen av olika frekvenser i kapitel 2.
Nu finns där en bättre tabell

(2001-09-05) Länkar och detaljer
Nu ska alla länkar på länksidan vara ok. Många skolor hade flyttat sina informationssidor, men alla är nu återfunna och länkade dit de ska. Dessutom har jag uppdaterat sidan "respons".

(2001-05-17) Uppdateringar
Under våren har kapitlen uppdaterats i det tysta. Kapitel IV är uppdaterat för att stämma med nutiden. Bland annat heter Saw+ numera Sawpro.

Kapitel V har nu inga tomma delar. Alla beskrivningar är klara, men det finns mycket att skriva om fortfarande.

(2001-01-19) Vad händer?
Det har inte hänt särskilt mycket på guiden under hösten, men det innebär inte att det varit dött på Radioufs.com!
Läs mer

Nyhetsarkivet för 2020
Nyhetsarkivet för 2006
Nyhetsarkivet för 2004
Nyhetsarkivet för 2003
Nyhetsarkivet för 2002
Nyhetsarkivet för 2001
Nyhetsarkivet för 2000
Nyhetsarkivet för 1999
Nyhetsarkivet för 1998
Nyhetsarkivet för 1997
Nyhetsarkivet för 1996
Nyhetsarkivet för 1995
Nyhetsarkivet för 1994