Staffan åhlvik (Vetenskapsredaktör och kassör)

Staffan åhlvik

Staffan är en intresserad Ung Forskare som deltar i våra vetenskapsinspelningar och är dessutom ledamot i vår styrelse. Har bland annat deltagit i föredrag om nanotek och kolsorter.

Föreningstillhörighet : C. Kassör
Medlemskap : Styrelsen Vetenskapsredaktionen

[Personlig hemsida]

Pehr Söderman (Vetenskapsredaktör och ledamot)

Pehr Söderman

Går på Danderyds gymansiums matematiklinje. Han är intresserad av naturvetenskap. Har varit med på Lark, men är nu vetenskapsredaktör hos oss.

Föreningstillhörighet : D. Ledamot
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen, Styrelsen

Håkan Andersson (Vetenskapsredaktör)

Håkan Andersson

Håkan dök upp på en vetenskapsinspelning och gjorde samma dag sitt första inslag för programmet Etervåg. Han har sedan dess varit en vanlig deltagare på våra inspelningar.

Föreningstillhörighet : D. Ledamot
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen, medlem och styrelsen

Anders Sandberg (Vetenskapsredaktör och valberedning)

Anders Sandberg

Anders var med från starten och har varit med på många reportage och sketcher. Det dröjde till hösten 1997 innan han fick en egen programpunkt. Anders är filosofie magister, doktorand och en mycket uppskattad föredraghållare på U.F.S.

Föreningstillhörighet : F. Valberedning
Medlemskap : Radiopratargruppen, Vetenskapsredaktionen och Styrelsen

[Personlig hemsida]

Eric Druid (Vetenskapsredaktör)

Eric Druid

Eric började på RadioUFS Vetenskap våren 2003.

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : vetenskapsredaktionen

Jon Larsson (Vetenskapsredaktör)

Jon ger sina insikter om allt inom IT och elektronik. Han har berättat om epost och DNS för oss på en lättförståelig nivå.

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen

Oskar R (Vetenskapsredaktör)

Pluggar på KTH (data/fysik), skriver och spelar mycket egen musik, älskar naturvetenskap. Kom med i vetenskapsredaktionen i september 2000.

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen, Medlem

Mikael Johansson (Vetenskapsredaktör)

Mikael Johansson

Mikael kom med i Radio U.F.S. efter att ha blivit värvad på vår radiokurs den 20:e September 1998. Han föreläser oftast om ämnen inom matematiken.

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen

[Personlig hemsida]

Jenny Mångs (Vetenskapsredaktör)

Jenny Mångs

Jenny kom med i ett utomhusprojekt 1996. Hösten 1997 kom hon med i den nystartade vetenskapsredaktionen. 1998 blev Jenny chef för hela vetenskapsredaktionen.

Föreningstillhörighet : G. Radiopersonal
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen

Per Gerhardt (Vetenskapsredaktör)

Per Gerhardt

Per deltar ibland i våra föredrag och har bland annat gjort ett föredrag om Prioner.

Föreningstillhörighet : H. Föreningsmedlem
Medlemskap : Vetenskapsredaktionen

[Personlig hemsida]

Nästa 10 träffar