Anders SandbergJenny M�ngs

Radio U.F.S. förklarar!

Vad vet vi egentligen om allt spännande i universum? Allt från minsta atom till största galax rymmer intressanta upptäckter.Vår vetenskapsredaktion gör dels programmet Etervåg med lite längre föredrag, samt kortare inslag som kallas ”Förklarade Fenomen”.I Förklarade Fenomen här du Anders Sandberg och ibland Jenny Mångs. Här hittar du sändningstiderna för Etervåg och Förklarade Fenomen Alla föredragen finns för lyssning med Real Audio om du klickar på knappen längre ner på sidan.